RELIGIONS del MÓN

 

 

La religió és un element de l'activitat humana que sol compondre's de creences i pràctiques sobre qüestions de tipus existencial, moral i sobrenatural. Es parla de «religions» per a fer referència a formes específiques de manifestació del fenomen religiós, compartides pels diferents grups humans. Hi ha religions que estan organitzades de formes més o menys rígides, mentre que unes altres manquen d'estructura formal i estan integrades en les tradicions culturals de la societat o ètnia en la qual es practiquen. El terme fa referència tant a les creences i pràctiques personals com a ritus i ensenyaments col·lectius.

 

Budisme

 

Cristianisme

 

Hinduisme

 

Islamisme

 

Judaisme

 

Naturals