Cristianisme ortodox

 

El cristianisme ortodox, com a branca del cristianisme, està integrat per les tradicions relacionades amb la filosofia oriental, en oposició a les tradicions occidentals, representades pel catolicisme. El cristianisme ortodox es pot dividir en:

·         Ortodòxia de l'est, també anomenada "Església Ortodoxa Grega": el cos cristià els adherents del qual estan localitzats a Europa Oriental i al Orient Mitjà, amb una presència creixent en el món occidental, i el qual es va conformar com una entitat independent després del Gran Cisma d'Orient. Diu ser l'església cristiana original fundada per Jesucrist i els apòstols, i basa el seu llinatge en la successió apostòlica. Les característiques de la ortodòxia oriental inclouen la Litúrgia Divina, els Misteris, una organització basada en jurisdiccions autònomes, i l'èmfasi en la preservació de la tradició, la qual és apostòlica en naturalesa. Inclou les jurisdiccions greca i russa.

·         Ortodòxia oriental: es refereix a les esglésies de tradicions que mantenen només la doctrina dels primeres tres concilis ecumènics- el Primer Concili de Nicea, el Primer Concili de Constantinoble, i el Concili d'Efes- i va rebutjar les definicions dogmàtiques del Concili de Calcedònia. També son anomenades Antigues Esglésies Orientals, i inclouen l'Església Ortodoxa Armènia, l'Església Copta i d'altres.

Filològicament, però, el significat de cristianisme "ortodox" (del grec orto, "correcte" i doxia, "doctrina"), típicament es refereix a l'observació teològica o doctrinal correcta de la religió cristiana, determinada per un cos supervisor, en oposició a "heterodòxia" ("altre ensenyament"), o a "heretgia".

 

ß Pàgina principal

ß Cristianisme


Site Sponsors

sponsor logosponsor logosponsor logoWIRED