Catolicisme

 

L'Església Catòlica Romana és la denominació més gran del cristianisme, amb 1.100 milions de membres. El catolicisme és l'església original cristiana, fundada per Jesucrist. També estableix l'origen de la successió apostòlica del papa amb Sant Pere i els apòstols. El Segon Concili Vaticà, en el Decret de l'Església va declarar que "l'única Església de Crist, que professa ser una, santa catòlica i apostòlica en el credo" té la completa realització en l'Església Catòlica, governada pel successor de Pere, i per els bisbes en comunió amb ell. El "Successor de Pere" és el papa, actualment, Benet XVI.

Històricament, l'Església Catòlica és una de les institucions mes grans i amb major continuïtat que encara existeix. Té una organització jeràrquica en la qual el clergat ordenat està dividit en ordres de bisbes, preveres i diaques. El món és dividit en 2755 diòcesis (l'any 2004), dirigides per un bisbe responsable del benestar religiós dels fidels de l'àrea. La diòcesi de Roma és preeminent, ja que el bisbe principal, és el papa, successor de sant Pere, el cap dels apòstols.

L'Església Catòlica Romana té membres en cada país del món. Es considera haver estat instituïda per Jesucrist per a realitzar la salvació de les ànimes, la qual cosa fa per mitjà dels ensenyaments i per l'administració dels sagraments els quals donen gràcia al creient. El magisterium de l'Església basa els ensenyaments en l'escriptura i en la tradició apostòlica. L'Església també promou el monasticisme i les pràctiques religioses de l'oració, el dejuni, l'almoina, les penitències, el pelegrinatge i la meditació.

D'acord al catecisme de l'Església Catòlica, el seu propòsit es "ser el sagrament de la comunió interna de l'home amb Déu".

 

Litúrgia

El centre del catolicisme romà és el servei litúrgic de la missa o de l'eucaristia. Cada diumenge, i cada dia de precepte, els catòlics tenen l'obligació de participar d'aquesta celebració. L'Església Catòlica ensenya que la missa és la renovació del sacrifici del Calvari sobre l'altar, i la forma més perfecta per a complir les quatre obligacions de l'home a Déu: adoració, acció de gràcies, remoció de pecats i petició. Per al catolicisme, durant l'eucaristia, els elements del pa i el vi són transformats en el cos i en la sang de Crist, doctrina coneguda com la transsubstanciació. Atès que creuen que l'eucaristia és real i veritablement Crist mateix en substància, sota l'aparença del vi i del pa, els catòlics ofereixen adoració i lloança a l'eucaristia, ja que és el Crist ressuscitat, i per tant no és considerat idolatria. Pel protestants, per contra, l'eucaristia és una representació o commemoració del sacrifici de Crist, però, el pa i el vi no es transformen en el seu cos ni la seva sang.

 

Els sagraments

L'Església Catòlica Romana reconeix i administra set sagraments, els quals són considerats dons de Crist per mitjà dels quals es rep la gràcia divina. Tota la gràcia prové de la Passió i la Resurrecció de Jesús. Els sagraments són:

 

Doctrina

En la teologia catòlica, el depòsit de la fe (és a dir, els dogmes i les creences de l'Església), s'expresen per mitjà de la Bíblia i per mitjà de la sagrada tradició. Els catòlics creuen que Jesús va transmetre tota la fe catòlica als apòstols: una porció es troba a la Bíblia, i l'altra a la tradició i a les pronunciacions dels successors dels apòstols (principalment del papa).

L'Església ensenya que la salvació i la vida eterna és la voluntat de Déu per a tothom. La salvació és l'essència de la gràcia, un do de Déu, per mitjà del sacrifici de Jesús. Els catòlics creuen que el baptisme dóna la renovació i el perdó dels pecats i l'admissió a l'Església. El creient catòlic ha de buscar el perdó dels seus pecats i participar dels sagraments constantment. També creuen que les obres meritòries són necessàries per a la salvació a la terra i al purgatori.

Els catòlics creuen que Déu està obrant activament arreu del món. La verge Maria, que pels catòlics és la mare de Déu, i els sants, poden escoltar les peticions dels creients. Maria és considerada també la mare espiritual de tots els creients catòlics. Pels catòlics un cristià que mor en gràcia, sense haver confessat cap pecat mortal, pot heretar la vida eterna, però, haurà de ser purificat per un període de temps, abans d'entrar al cel, al purgatori. Aquestes doctrines no son acceptades per cap denominació del protestantisme.

El catolicisme no accepta cap mètode anticonceptiu, a excepció de l'abstinència. Condemna l'homosexualitat, l'eutanàsia, i l'avortament. A diferència de la resta de les denominacions cristianes, els sacerdots catòlics no poden contreure matrimoni.

 

ß Pàgina principal

 

ß Cristianisme